Amiben segíteni tudok

Minden, ami a játékos, szórakoztató fejlődést és tanulást szolgálja:
 • egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások különböző részterületeken (pl. grafomotoros készségek fejlesztése, figyelemfejlesztés, beszédértés-és szövegalkotás fejlesztése, szókincsbővités, logikus gondolkodás erősítése, téri tájékozódás fejlesztése, diszes problámák megelőzése és reedukációja) ill. komplex, több területet átfogó fejlesztőprogramok
 • logopédiai foglalkozások minden részterületen pl. artikulációs terápia, afázia, nyelvlökéses nyelés, hadarás, dadogás, beszédindítás, beszédfejlesztés
 • drámaórák minden korosztály számára drámapedagógus végzettséggel
 • mozgásfejlesztés (Alapozó Terápia )
 • magyar kötődésű gyermek táboroztatása (óvodás kortól)
 • kiscsoportos mesefoglalkozások óvodásoknak
 •  óvodaelőkészítő foglalkozások
 • iskolaelőkészítő foglalkozások
 • magyar nyelvtan- és irodalomtanítás speciális módszerekkel alsó és felső tagozaton, egyénileg és csoportosan is
 • történelemtanítás-és felzárkóztatás felső tagozaton
 • a magyar nyelv és kultúra átadását szolgáló foglalkozások minden korosztály számára
 • kreatív foglalkozások az óvodás és az alsó tagozatos gyermekeknek és szüleiknek